Regulament


FESTIVALULUI-CONCURS INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ INTRUMENTALĂ  ”DOREMI FEST”

Ediția  a V-a, Online

 Chişinău, 2022

Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică Instrumentală “DOREMI FEST” din or. Chişinău, Moldova, ediţia  a V-a, care se va desfăşuta în format Online în perioada 16 mai -1 iunie 2022, este organizat pentru a realiza potenţialul creativ al tinerilor muzicieni – preșcolari, elevi şi studenţi din şcoli de muzică, colegii, centre de excelenţă, şcoli de artă, instituţii superioare de specialitate din Moldova şi de peste hotarele ei,  pentru a stimula interesul tinerilor în popularizarea muzicii clasice şi muzicii de înaltă calitate în cele mai bune tradiţii de predare şi interpretare ale artei muzicale.

Festivalului-Concurs Internaţional de Muzică Instrumentală “DOREMI FEST”, ediţia a V-a este iniţiat şi organizat de către asociaţia obştească A.O. ART EVOLUTION (Chişinău, Moldova).

I. COMPARTIMENTE

1.1  Festivalul-Concurs se constituie prin compartimentele:

PIAN, VIOARĂ, ACORDEON

1.2 Concursul este structurat pe clase și include 2 secțiuni:

A – Licee de muzică, colegii și centre de excelență (clasele I – XII);

B – Școli de arte, școli de muzică (clasele I – VIII).

1.3 Muzică de camera (duo- sextet) se divizează în 3 categorii:

                        Secțiunea A  – clasa  I-IV – I categorie

                                                clasa  V-VIII – II categorie

                                                clasa  IX – XII – III categorie

                          Secțiunea Bclasa I – IV – I categorie

                                                 clasa V – VIII – II categorie.

II. REPERTORIU

2.1 Participanții Concursului trebuie să interpreteze și să înregistreze un video cu DOUĂ piese de diferite stiluri.

PIAN – o lucrare preclasică (polifonie) sau clasică (forma amplă)

– o lucrare la alegere.

VIOARA – două creatii de formă, caracter și gen diferit.

ACORDEON  – două lucrări diferite  ca formă și gen.

Muzică de camera (duo- sextet) – două lucrări diferite ca stil, formă și caracter.

2.2 Durata programului pentru participanţii solo:

Secțiunea A     clasa I-IV – 7 minute

                                    clasa V-VIII -12 minute

                                    clasa IX-XII -20 minute

Secțiunea B      clasa I-IV -7 minute

                                    clasa – V –VIII – 10 minute.

2.3 Toate lucrările sunt interpretate exclusiv pe de rost.

III. ÎNSCRIERE ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

3.1 Înscrierea la concurs se face prin accesarea butonului INREGISTRARE care va aparea pe website: doremi-fest.md pe data de 15 aprilie si completarea Formularului (care conține toate datele necesare înscrierii pe compartimente).

3.2 Participantii vor prezenta materialul video calitativ (sunetul şi imaginea), postat prin intermediul YouTube. Înregistrarea pentru fiecare piesă poate fi separată, dar inclusă într-un singur fişier video. Participantul trebuie să se prezinte și să semneze materialul video:

1 Numele, prenume.

2 Clasa, vârsta.

3 Institutia, profesorul.

4 Autor. Lucrarea.

3.3 Cerinţe la filmare:

 – Filmarea cu o singură camera, fără montaj, fără prelucrarea materialului video încărcat;

– Imaginea filmării ORIZONTALĂ, clar vizibile într-un singur plan mâinile, profilul interpretului, precum şi claviatura cu pedala instrumentului;

3.4 Cerinţe dress-cod pentru interpret – ținută vestimentară clasică, festivă. Imaginea anturajului estetică.

3.5 Termenul de înscriere și prezentare a materialului video pentru concurs  este stabilit în perioada 15.04.2022 – 15.05.2022.

3.6 Materialul video prezentat va fi filmat în anul curent de învățământ în exclusivitate pentru acest Concurs.

3.7 Confirmarea donaţiei de participare se va expedia pe viber-ul telefonului de contact sau e-mail. Donaţia de participare la Concurs este de 300 MDL sau 15 EUR/ 80 RON pentru solişti şi 200 MDL sau 10 EUR/50 RON pentru fiecare participant la duo-sextet.

*Copiii din familiile numeroase, precum și copiii din Ucraina participă gratis

IV. JURIUL ŞI CRITERII DE EVALUARE

4.1 Juriul va fi compus din cadre didactice universitare de specialitate din țară și personalități ale lumii muzicale de peste hotare, recunoscute la nivel internațional.

4.2 Toate înregistrările video ale concurenților sunt evaluate la distanță de către membrii Juriului. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

– nivelul de corespundere al repertoriului;

– măiestria tehnică;

– perceperea stilului;

– dramaturgia muzicală;

– creativitatea interpretativă.

De asemenea, se va ţine cont de vârsta participantului.

4.3 Componența Juriului pentru fiecare secțiune se anunță cu o zi înainte de demararea Concursului prin toate sursele de informare (pagina de Facebook Doremi Festival Moldova si website: doremi-fest.md).

4.4 Membrii Juriului examinează doar materialele care corespund cerinţelor prezentului Regulament.

4.5 Evaluarea prestaţiilor de către Juriu este o informaţie confidenţială, nu este publică şi este indiscutabilă.

4.6 Decizia Juriului este definitivă şi nu se contesta.

V. PREMII

5.1 Se vor acorda următoarele distincţii (pentru fiecare categorie, secțiune şi clasă în parte): Premii I, II, III, Mențiuni, Diplome de Participare, precum şi Marele Premiu (Grand Prix).

5.2 Se pot acorda alte Premii Speciale.

5.3 Laureații concursului distinși cu trofeul Premiului Mare la edițiea a IV vor putea participa la prezenta ediție, a V-a, numai în altă secțiune. 

5.4 Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda anumite Premii în cazul nerespectării condiţiilor de performanţă.

VI.  PROGRAMUL CONCURSULUI

15 aprilie -15 mai  – Perioada de inregistrare

16 mai – 22 mai  – Prelucrarea materialelor video si publicarea lor pe Canalul de  YouTube Doremi Festival Moldova

23 mai – 30 mai  – Examinarea prestaţiilor de către membrii Juriului.

31 mai  – Anunțarea rezultatelor Concursului.

1 iunie  –  GALA LAURETILOR in format fizic (locatia se va anunța suplimentar).

VII. ALTE  MENȚIUNI

7.1 Rezultatele Concursului sunt anunțate pe site-ul web și în rețelele de socializare. Evaluarea concurenților pentru fiecare nominalizare va fi publicată pe site-ul oficial în ziua anunțării rezultatelor.

7.2  Donaţia se efectuieazâ până la 15 mai 2022. Modalitatea de transfer va fi anunțată adițional.

Donaţia are drept scop organizațional și sprijin mediatic pentru realizarea proiectului. Prin urmare, donația este nerambursabilă.

7.3 Participarea la Concurs implică acordul necondiționat al participanților la toate clauzele prezentului Regulament, inclusiv, la datele cu caracter personal. Totodată, Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a publica fotografii și videoclipuri ale participanților, în orice mass-media și rețele sociale, în scopul promovării proiectului Doremi Fest.

7.4 Nerespectarea condițiilor prezentului Regulament rezultă cu excluderea participantului de la Сoncurs.

7.5 Pentru desfăşurarea Concursului organizatorii pot antrena sponsori şi donatori, modalităţile de participare ale cărora sunt discutate adițional.

7.6 Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce modificări și completări la condițiile și programul de organizare al concursului.


CONTACTE

E-mail: doremifestival@gmail.com

website: doremi-fest.md

Pagină de Facebook:

Doremi Festival Moldova

Instagram: Doremi Festival

Telefon de contact:  +37378412447 Angela

+373 60472288 Elena


*Doremi Fest Moldova este un proiect exclusiv nonprofit.

Scopul nostru este de a descoperi talente şi de a prezenta publicului larg performanţele copiilor inspiraţi de arta muzicii instrumentale, care, avem  certitudinea, vor marca viitorul Republicii Moldova. Investind în educația muzicală,  vom crește o generație inteligentă şi mai sănătoasă.

Prin acest deziderat, vă invităm să ne susțineți!

Orice donație pe contul organizatorului este binevenită!

A.O. ART EVOLUTION

CODUL IBAN: MD27VI022241400000291MDL

Cod Fiscal: 1019620001617