Regulament


FESTIVALULUI-CONCURS INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ INTRUMENTALĂ  ”DOREMI FEST”

Ediția  a IV-a, cu desfășurare LA DISTANȚĂ,
Chişinău, 2021

    Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică Instrumentală “DOREMI FEST” din or. Chişinău, Moldova, ediţia  a IV-a, care se va desfăşuta în format LA DISTANŢĂ în perioada 01-15 mai 2021, este preconizat pentru a realiza potenţialul creativ al tinerilor muzicieni – preșcolari, elevi şi studenţi din şcoli de muzică, colegii, centre de excelenţă, şcoli de artă, instituţii superioare de specialitate din Moldova şi de peste hotarele ei,  pentru a stimula interesul tineretului în porularizarea muzicii clasice şi muzicii de înaltă calitate în cele mai bune tradiţii de predare şi interpretare ale artei muzicale.

    Festivalului-Concurs Internaţional de Muzică Instrumentală “DOREMI FEST”, ediţia a IV-a este iniţiat şi organizat de către asociaţia obştească A.O. ART EVOLUTION (CHIŞINĂU, MOLDOVA).


I. Compartimente

1.1 Festivalul-Concurs se constitie prin compartimentele:
    PIAN, VIOARĂ, ACORDEON, MUZICĂ DE CAMERĂ (duo- sextet).

1.2 Concursul este divizat pe clase și include 2 secțiuni:
    A – Licee de muzică, colegii și centre de excelență (clasele I – XII);
    B – Școli de arte (clasele I – VIII).

Muzică de camera (duo- sextet) se divizează în 3 categorii:
    Secțiunea A – clasa I-IV – I categorie
                             clasa V-VIII – II categorie
                             clasa IX – XII – III categorie
    Secțiunea B – clasa I – IV – I categorie
                             clasa V – VIII – II categorie.


II. Repertoriu

2.1 Participanții Concursului trebuie să interpreteze și să înregistreze pe videoclip DOUĂ piese de diferite stiluri.

PIAN

 • o lucrare preclasică (polifonie) sau clasică (forma amplă)
 • o lucrare la alegere.

VIOARA
două lucrări diferite după formă și gen:

 • al unui compozitor de peste hotare
 • al unui compozitor din Moldova ( B. Dubosarschi, E. Vîșcauțan, P. Rivilis….), din România sau din țara pe care o reprezintă.

ACORDEON

 • două lucrări diferite ca formă și gen.

Muzică de camera (duo- sextet)

 • două lucrări diferite ca stil, formă și character.

2.2 Durata programului pentru participanţii solo:
    Secțiunea A clasa I-IV – 7 minute
                          clasa V-VIII -10 minute
                          clasa IX-XII -15 minute
    Secțiunea B clasa I-IV -5 minute
                          clasa – V –VIII -8 minute.

2.3 Toate lucrările sunt interpretate exclusiv pe de rost.


III. ÎNSCRIERE ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

3.1 Înscrierea la concurs se face prin completarea Formularului de înscriere, anexat la Regulament (care conține toate datele necesare înscrierii), și transmiterea datelor pe adresa electronică: doremifestival@gmail.com

3.2 Concursanții vor prezenta materialul video calitativ (sunetul şi imaginea), postat prin intermediul YouTube. Înregistrarea pentru fiecare piesă poate fi separată, dar inclusă într-un singur fişier video. Participantul trebuie să se prezinte și să semneze materialul video:

 1. Numele, prenume.
 2. Clasa.
 3. Institutia, profesorul
 4. Autor. Lucrarea.

3.3 Cerinţe la filmare:

 • Filmarea cu o singură camera, fără montaj, fără prelucrarea materialului video încărcat;
 • Imaginea filmării ORIZONTALĂ, clar vizibile într-un singur plan mâinile, profilul interpretului, precum şi claviatura cu pedala instrumentului;

3.4 Cerinţe dress-cod pentru interpret – ținută vestimentară clasică, festivă. Imaginea anturajului estetică.

3.5 Termenul de înscriere și prezentare a materialului video pentru concurs  este stabilit în perioada 01.04.2021 – 28.04.2021.

3.6 Materialul video prezentat va fi filmat în anul 2021 în exclusivitate pentru acest Concurs.

3.7 Confirmarea donaţiei de participare se va expedia pe viber-ul telefonului de contact sau e-mail. Donaţia de participare la Concurs este de 200 MDL sau 10 EUR pentru solişti şi 100 MDL sau 5 EUR pentru fiecare participant la duo-sextet.


IV. JURIUL ŞI CRITERII DE EVALUARE

4.1 Juriul va fi compus din cadre didactice universitare de specialitate din țară și personalități ale lumii muzicale de peste hotare, recunoscute la nivel internațional.

4.2 Toate înregistrările video ale concurenților sunt evaluate la distanță de către membrii Juriului. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 • nivelul de corespundere al repertoriului;
 • măiestria tehnică;
 • perceperea stilului;
 • dramaturgia muzicală;
 • creativitatea interpretativă.

De asemenea, se va ţine cont de vârsta participantului.

4.3 Componența Juriului pentru fiecare secțiune se anunță cu o zi înainte de demararea Concursului prin toate sursele de internet.

4.4 Membrii Juriului examinează doar materialele care corespund cerinţelor prezentului Regulament.

4.5 Evaluarea prestaţiilor de către Juriu este o informaţie confidenţială, nu este publică şi este indiscutabilă.

4.6 Decizia Juriului este definitivă şi nu se atacă.


V. PREMII

5.1 Se vor acorda următoarele distincţii (pentru fiecare categorie, secțiune şi clasă în parte): Premii I, II, III, Mențiuni, Diplome de Participare, precum şi Marele Premiu (Grand Prix).

5.2 Se pot acorda alte Premii Speciale.

5.3 Diplome pentru fiecare profesor.5.2 Se pot acorda alte Premii Speciale.

5.4 Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda anumite Premii în cazul nerespectării condiţiilor de performanţă.


VI.  PROGRAMUL CONCURSULUI

29 aprilie-04 mai 2021 – preselectia materialului Concursului.
5-14 mai 2021 – Examinarea prestaţiilor de către membrii Juriului.
15 mai 2021 – Rezultatele, premierea si Gala Laureaților.


VII. ALTE  MENȚIUNI

7.1 Rezultatele Concursului sunt anunțate pe site-ul web și în rețelele de socializare. Evaluarea concurenților pentru fiecare nominalizare, vor fi publicate pe site-ul oficial în ziua anunțării rezultatelor.

7.2 Donaţia se plătește până la 28 aprilie 2021. Modalitatea de achitare va fi anunţată adiţional prin reţelele de socializate.
Donaţia are drept scop organizațional și sprijin publicitar pentru realizarea proiectului. Prin urmare, donația este nerambursabilă.

7.3 Participarea la Concurs implică acordul necondiționat al participanților la toate clauzele prezentului Regulament, inclusiv, la datele cu caracter personal. Totodată, Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a publica fotografii și videoclipuri ale participanților, în orice mass-media și rețele sociale, în scopul promovării proiectului Doremi Fest.

7.4 Nerespectarea condițiilor prezentului Regulament rezultă cu excluderea participantului la Сoncurs.

7.5 Pentru desfăşurarea Concursului organizatorii pot antrena sponsori şi donatori, modalităţile de participare ale cărora sunt discutate adițional.

7.6 Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce modificări și completări la condițiile și programul de organizare al concursului.